Παράταση ισχύος οικ. αδειών σύμφωνα με τον Ν.4258/14 - Έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: