Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις με το νέο νόμο για το ΤΣΜΕΔΕ

 

Από το ΤΣΜΕΔΕ πήραμε και δημοσιεύουμε τους παρακάτω πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται τα ποσά της κύριας σύνταξης και της ειδικής προσαύξησης, έτσι όπως διαμορφώνονται μετά την ψήφιση του νόμου 3518/2006.

Πίνακες Ποσών Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ

 

Κατηγορία: