πάγιο

Σ.ΛΟ.Τ 1332 27.7.2015 Λογιστική μεταχείριση δαπάνης που αφορά στην κατασκευή πάγιου

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 1332 ΕΞ 27.7.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 27/07/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1332 ΕΞ 27.7.2015
Τίτλος: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΟΥ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Απόσπασμα ΦΕΚ

Σ.ΛΟ.Τ 1332 27.7.2015 Λογιστική μεταχείριση δαπάνης που αφορά στην κατασκευή πάγιου

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Subscribe to RSS - πάγιο