Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Τα 6 μέτρα για την Αττική