ΕΦΚΑ: Προπληρωμή συντάξεων του μηνός Ιουλίου 2020 με βάση τον ΑΜΚΑ