Σ.ΛΟ.Τ. 82 18.5.2015 Εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1297/1972

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 82 ΕΞ 18.5.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 18/05/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 82 ΕΞ 18.5.2015
Τίτλος: Εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1297/1972
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: