Θεώρηση οικοδομικών αδειών για χορήγηση εργοταξιακής παροχής.

Νομοθέτημα: Έγγραφο
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 31/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΝΓΓ465ΦΘΗ-Χ90
Τίτλος: Θεώρηση οικοδομικών αδειών για χορήγηση εργοταξιακής παροχής.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: