Σ.ΛΟ.Τ. 850 27.7.2015 Θέματα περί ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης κλπ στοιχείων εκκαθάρισης

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 850 ΕΞ 27.7.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 27/07/2015
Δημοσίευση: Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 850 ΕΞ 27.7.2015
Τίτλος: Θέματα περί ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης κλπ στοιχείων εκκαθάρισης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: