Σ.ΛΟ.Τ. 198 18.6.2015 Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών, εμφάνιση στον ισολογισμό

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 198 ΕΞ 18.6.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 18/06/2015
Δημοσίευση: Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 198 ΕΞ 18.6.2015
Τίτλος: Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών, εμφάνιση στον ισολογισμό
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: