Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα / επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Νομοθέτημα: 'Εγγραφο
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ημερομηνία: 10/08/2015
Δημοσίευση:  
Τίτλος: Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα / επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: