Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

Νομοθέτημα: Έγγραφο
Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία: 31/07/2015
Δημοσίευση:  
Τίτλος: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
Tags: