Έγγραφο

Σ.ΛΟ.Τ. 1253 27.7.2015 Λογιστικός χειρισμός βελτιώσεων σε ακίνητο του εκμισθώτη

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 1253 ΕΞ 27.7.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 27/07/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ._ 1253 ΕΞ 27.7.2015
Τίτλος: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩTH
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Έγγραφο

Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

Νομοθέτημα: Έγγραφο
Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία: 31/07/2015
Δημοσίευση:  
Τίτλος: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Έγγραφο
Tags: 

Γενικό έγγραφο ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 22/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΓΙ34691ΩΓ-9Ρ4
Τίτλος: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015
Αρχείο:
Σχόλια: Η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 παρατείνεται μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/07/2015
Law category: 
  • Έγγραφο

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης

Νομοθέτημα: Έγγραφο
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 14/07/2015
Δημοσίευση: ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015
Τίτλος: Φορολογική  μεταχείριση  αμοιβών  που  λαμβάνουν  αυτοαπασχολούμενοι  από  την  παρακολούθηση  επιδοτούμενων  σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Έγγραφο

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 29/06/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ψ7ΩΒ4691ΩΓ-209
Τίτλος: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Έγγραφο
Carrier: 

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο            
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 06-05-2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω8Θ64691ΩΓ-Β4Δ
Τίτλος: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Έγγραφο
Carrier: 

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ, Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ, Ρύθμιση Οφειλών μέσω διαδικτύου

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 08/04/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 602Μ4691ΩΓ-Θ8Ψ
Τίτλος: ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ, Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ, Ρύθμιση Οφειλών μέσω διαδικτύου
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Law category: 
  • Έγγραφο
Carrier: 

Pages

Subscribe to RSS - Έγγραφο