Επιστημονικοί Συνεργάτες

Σωτήριος Μπρέγιαννος

Δικηγόρος Νομικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
 

Κωνσταντίνος Τσουμάνης

Δικηγόρος Εργατολόγος, Νομικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
26ης Οκτωβρίου 16, 54627 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 520844, fax:  2310 520844 κιν. 694 4463878
Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 21:00
E mail: tsoumanis_k@yahoo.gr

Κωνσταντίνος Σταματόγιαννης

Οικονομοτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Οικονομικός Αναλυτής - Διπλ. Οικονομολόγος – Μηχ/γος Μηχ/κός
Α. Σουλιώτη 19, 54642 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 819864, fax: 2310 242119 κιν. 694 4512130
Ώρες επικοινωνίας: 12:00 – 21:00
E mail: stamat58@otenet.gr

 

Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.