Βήμα

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Δ. Μακεδονίας με θέμα: 'Ακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας της 9ης Οκτωβρίου 2012'

Η σχετκή επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου: Δελτίο Τύπου - Παράταση έως τις 4 Νοεμβρίου των κινητοποιήσεων των Εργοληπτών του Ν. Ηρακλείου

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

Category: 

ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου: Δελτίο Τύπου - Συνέχιση των κινητοποιήσεων των Εργοληπτών του Ν. Ηρακλείου

Το σχετικό Δελτιο Τύπου βρίσκεται εδώ.

Category: 
Tags: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου προς τον Δ/ντη Τεχν. Έργων Π. Κρήτης κ. Γ. Παπαδάκη και την Δ/ντρια Τεχν. Έργων Π.Ε. Ηρακλείου κ. Χ. Παρασύρη με θέμα: 'Δημοπρασίες έργων χωρίς ποσότητες εργασιών στον Προϋπολογισμό μελέτης'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του συν. Πάνου Λιόκαυτου προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε Μηχανικών & Ε.Δ.Ε του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΕΔΕ Ρεθύμνου προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυλοποτάμου με θέμα: 'Ακύρωση δημοπράτησης τεχνικού έργου ως εκτέλεση έργων και προμηθειών ΟΤΑ'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.: Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ., με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, κο Στράτο Σιμόπουλο

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

Το υπόμνημα του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ για την συνάντηση εργασίας βρίσκεται εδώ.

Category: 
Tags: 

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.: Πρόσκληση για συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ., με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, κο Στράτο Σιμόπουλο

Η σχετική πρόσκληση βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας προς την ΠΕΣΕΔΕ. Απάντηση του Προεδρείου της ΠΕΣΕΔΕ στην επιστολή του ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας

Η επιστολή του ΣΕΔΕ Μεσσηνίας

Η απάντηση του Προεδρείου της ΠΕΣΕΔΕ

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Συνεδρίαση στις 4.8.2012 της Ο.Ε. για την αλλαγή του Καταστατικού'. Απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ στην επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Απαντηση σε επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς Συνδέσμους'. Απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ στην επιστολή του ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας βρίσκεται εδώ.

Category: 

Κοινή επιστολή των ΣΠΕΔΕ Πατρών και ΣΕΔΕ Αιγίου προς τον Δήμο Αιγιαλείας με θέμα: 'Ανεξόφλειτες οφειλές του Δήμου Αιγιαλείας προς τα μέλη μας'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του Αντιπροέδρου Β' της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Ν.Διάκου με θέμα: 'Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την αλλαγή του Καταστατικού της ΠΕΣΕΔΕ'. Απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ στην επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτεύουσας προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Παραποίηση αποφάσεων 68ου Συνεδρίου ΠΕΣΕΔΕ'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ στην επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του Γεν. Γραμματέα της ΠΕΣΕΔΕ Γ. Μπαρμπούτη με θέμα: 'Μια υποκειμενική αποτίμηση των εργασιών του 68ου Συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του Αντιπροέδρου Β' της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Ν.Διάκου με θέμα: 'Ανάσα για τους μικρομεσαίους εργολήπτες'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του Αντιπροέδρου Β' της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Ν.Διάκου με θέμα: 'Ανακεφαλαιοποίηση και Ανάπτυξη'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Pages