Βήμα

Πρόσκληση για Ενημερωτική Ημερίδα του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ για Φορολογικά-Νομικά-Ασφαλιστικά-Επαγγελματικά θέματα την Κυριακή 2-3-2013

Η σχετική πρόσκληση βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΑΝΥΠ κο Σταύρο Καλογιάννη με θέμα: 'Επείγουσες παρεμβάσεις'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Δελτίο Τύπου του ΣΕΔΕ Δράμας σχετικά με την ουσιαστική κατάργηση του τμήματος εργαστηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

Category: 
Tags: 

Επιστολή του ΣΕΔΕ Λάρισας προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατασκευή Δημοσίων Έργων'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτεύουσας προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατασκευή Δημοσίων Έργων'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτευούσης προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Τιμολογιακή πολιτική της ΠΕΣΕΔΕ για το 2ο Εξάμηνο 2012 και για το έτος 2013 - Απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ

Η σχετική επιστολή του ΣΠΕΔΕΠ βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

Category: 

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής Κινητοποιήσεων Διπλ. Μηχανικών Μεσσηνίας

Εκ παραδρομής η παραπάνω απόφαση αναρτάται σήμερα και με καθυστέρηση μιας εβδομάδας. Η απόφαση βρίσκεται
εδώ

Category: 

Επιστολή όλων των ΣΕΔΕ Κρήτης προς τον Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης κ. Γ. Δεικτάκη με θέμα: 'Συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργοληπτών Δ.Ε. της Κρήτης'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Τον Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης κο Γεώργιο Δεικτάκη βρίσκεται εδώ.

Category: 

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής Κινητοποιήσεων Διπλ. Μηχανικών Μεσσηνίας

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Δελτίο Τύπου ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

Category: 
Tags: 

Επιστολή του Αντιπροέδρου Β' της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Ν.Διάκου με θέμα: 'Εν ονόματι του λαού της Ελλάδας'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΕΔΕ Λάρισας με θέμα: 'Κινητοποιήσεις Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ με θέμα: 'Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού (άρθ. 33 Ν3669/2008) και Τεχνικών Συμβουλίων (άρθ.4 Ν3461/2006) φορέων και αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Καταχρηστική συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΑΤΕ'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Αποχή από τις δημοπρασίες μέχρι 4-11-2012. Περιφρούρηση κινητοποιήσεων'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΕΔΕ Ρεθύμνου προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Αποχή από τις δημοπρασίες μέχρι 4-11-2012'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Δ. Μακεδονίας (αρ πρ. 230) με θέμα: 'Ακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας της 30ης Οκτωβρίου 2012'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Δ. Μακεδονίας (αρ πρ. 229) με θέμα: 'Ακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας της 30ης Οκτωβρίου 2012'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Δ. Μακεδονίας με θέμα: 'Ακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας της 25ης Οκτωβρίου 2012'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Δ. Μακεδονίας με θέμα: 'Ακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας της 23ης Οκτωβρίου 2012'

Η σχετκή επιστολή βρίσκεται εδώ.

Category: 

Pages