ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σ.ΛΟ.Τ. 781 27.7.2015 Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση ακινήτου

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 781 ΕΞ 27.7.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 27/07/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 781 ΕΞ 27.7.2015
Τίτλος: Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρησή ακινήτου
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Έγγραφο

Σ.ΛΟ.Τ. 1049 18.6.2015 Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Σ.ΛΟ.Τ. 1049 18.6.2015 Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 1049 ΕΞ 18.6.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 18/06/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1049 ΕΞ 18.6.2015
Τίτλος: Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Έγγραφο

Σ.ΛΟ.Τ. 1253 27.7.2015 Λογιστικός χειρισμός βελτιώσεων σε ακίνητο του εκμισθώτη

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Σ.ΛΟ.Τ. 1253 27.7.2015 Λογιστικός χειρισμός βελτιώσεων σε ακίνητο του εκμισθώτη

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 1253 ΕΞ 27.7.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 27/07/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ._ 1253 ΕΞ 27.7.2015
Τίτλος: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩTH
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Έγγραφο

Pages

Subscribe to RSS - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ