ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σ.ΛΟ.Τ 1332 27.7.2015 Λογιστική μεταχείριση δαπάνης που αφορά στην κατασκευή πάγιου

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Σ.ΛΟ.Τ. 82 18.5.2015 Εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1297/1972

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Σ.ΛΟ.Τ. 82 18.5.2015 Εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1297/1972

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 82 ΕΞ 18.5.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 18/05/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 82 ΕΞ 18.5.2015
Τίτλος: Εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1297/1972
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Σ.ΛΟ.Τ

Σ.ΛΟ.Τ. 850 27.7.2015 Θέματα περί ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης κλπ στοιχείων εκκαθάρισης

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Σ.ΛΟ.Τ. 850 27.7.2015 Θέματα περί ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης κλπ στοιχείων εκκαθάρισης

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 850 ΕΞ 27.7.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 27/07/2015
Δημοσίευση: Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 850 ΕΞ 27.7.2015
Τίτλος: Θέματα περί ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης κλπ στοιχείων εκκαθάρισης
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Σ.ΛΟ.Τ

Σ.ΛΟ.Τ. 667 18.6.2015 Αγορά οικοπέδων

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 667 ΕΞ 18.6.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 18/06/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 667 ΕΞ 18.6.2015
Τίτλος: Αγορά οικοπέδων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Σ.ΛΟ.Τ

Σ.ΛΟ.Τ. 198 18.6.2015 Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών, εμφάνιση στον ισολογισμό

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Σ.ΛΟ.Τ. 198 18.6.2015 Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών, εμφάνιση στον ισολογισμό

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 198 ΕΞ 18.6.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 18/06/2015
Δημοσίευση: Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 198 ΕΞ 18.6.2015
Τίτλος: Λογιστικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών, εμφάνιση στον ισολογισμό
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • Σ.ΛΟ.Τ

Σ.ΛΟ.Τ. 781 27.6.2015 Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρησή ακινήτου

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Pages

Subscribe to RSS - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ