ΥΠΟΜΕΔΙ

Επιστολή της Δ15 Δ/νσης του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ σύμφωνα με το νόμο 4070/2012'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕγια την δημοσίευση στο ΦΕΚ (85ΑΆ 11/4/2012) του νόμου 4071 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση κλπ» Καταγγελία & Διαμαρτυρία για την επαναφορά των απευθείας αναθέσεων.

Σχετική ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ : Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (85ΑΆ 11/4/2012) ο νόμος 4071 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση κλπ» και βρίσκεται εδώ.

Η σχετική επιστολή για τις απευθείας αναθέσεις προς τον Υπουργό κ. Μ. Βορίδη βρίσκεται εδώ.

Το Δελτίο Τύπου για τις απευθείας αναθέσεις βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Ανακοίνωση για τις νέες ρυθμίσεις περί Δημοσίων Έργων (Ν.4070/2012)

Κατηγορία: 

Ανακοίνωση-Ενημέρωση της ΠΕΣΕΔΕ: Ενέργειες της ΠΕΣΕΔΕ για το Ν/Σ του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ προ τον Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ Μ. Βορίδη και τον Υπ. Εσωτερικών Α. Γιαννίτση με θέμα: 'ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 7, ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»...

... ΠΕΡΙ ΑΠΆ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ για τη συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Μ. Βορίδη

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του ΣΕΔΕ Σερρών με θέμα: 'Ν.4053/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ και οι αναθέσεις συνεχίζονται κανονικά'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 8/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί Τροποποίησης-συμπλήρωσης της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε η Εγκ. 8/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί Τροποποίησης-συμπλήρωσης της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Η Εγκ. 8/2012 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'.

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ***: Με την Εγκύκλιο 8 επισυνάπτονται και:
- Το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
- Ο Πίνακας Τιμών Υδραυλικών Έργων
- Το σχετικό ΦΕΚ 315Β'

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 7/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΥΠΟΜΕΔΙ