ΥΠΟΜΕΔΙ

Εγκ.22 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων κατά την υποβολή αιτήσεων εγγραφής και αναθεώρησης εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Ε.Π.'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε η Εγκύκλιος 22 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων κατά την υποβολή αιτήσεων εγγραφής και αναθεώρησης εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Ε.Π.'

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ λάβαμε την Εγκύκλιο 22/2012 με θέμα 'Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων κατά την υποβολή αιτήσεων εγγραφής και αναθεώρησης εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Ε.Π.'.

Η εγκύκλιος βρίσκεται στην ενότητα 'ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ', κατηγορία 'ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ', Φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ', έτος '2012'

Κατηγορία: 

Εγκ.21 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:Δημοσίευση κοινής Υπουργικής απόφασης για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και Π.Δ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 13/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2011 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.07)'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 12/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και Π.Δ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Ενημέρωση της ΠΕΣΕΔΕ σχετικά με την Εγκύκλιο 11/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ

Η σχετική ενημέρωση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 11/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 10/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 9/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα'

Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε η Εγκ. 9/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδο-τούμενα έργα'

Η Εγκ.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΥΠΟΜΕΔΙ