ΥΠΟΜΕΔΙ

Συνέντευξη τύπου του Αν. Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Σ. Καλογιάννη (Με σχετικούς Πίνακες για Δημοπρατηθεντα, Συμαβασιοποιηθέντα, προς Δημοπράτηση & υπογραφή Σύμβασης Δημ. Έργα)

Η Σχετική συνένετευξη Τύπου βρίσκεται εδώ.

Ο 1ος Πίνακας για Δημοπρατηθεντα και Συμαβασιοποιηθέντα Νέα Δημόσια Έργα (Ιούλιος 2012 - Ιανουάριος 2013) βρίσκεται εδώ.

Ο 2ος Πίνακας για Δημόσια Έργα προς Δημοπράτηση και Υπογραφή Σύμβασης (1ο Τετράμηνο 2013) βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Συνέντευξη Τύπου του Αν.Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Σ. Καλογιάννη, του Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Σ. Σιμόπουλου & του Γ.Γ.Μεταφορών κ. Ν. Σταθόπουλου για την πορεία των Δημοσίων Έργων

Η σχετική Συνέντευξη Τύπου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Απαντητική επιστολή του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ προς την ΠΕΣΕΔΕ σχετικά με την προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών

Η απαντητική επιστολή του Υπουργείου βρίσκεται εδώ.

Το σχετικό ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται το Υπουργείο βρίσκεται εδώ.

Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα 'Θέσπιση ρυθµίσεων για πλειστηριασµούς ακινήτων επιχειρήσεων για χρέη προς τράπεζες' βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 35/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα 'Έναρξη ισχύος του Π.Δ 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185)»'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εγκύκλιος 35/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα 'Έναρξη ισχύος του Π.Δ 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185)»'

Η σχετική εγκύκλος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Κυκλοφόρησε η Εγκ.26/2012 του Υπ. Αν. Αντ. & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Απόφασης Αν. Υπουργού Αν.,Αντ.& ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:'Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Κυκλοφόρησε η Εγκ.26/2012 του Υπ. Αν. Αντ. & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Απόφασης Αν. Υπουργού Αν.,Αντ.& ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:'Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα'

Κατηγορία: 

Επιστολή του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Σ. Καλογιάννη προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: 'Νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατασκευή δημοσίων έργων'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εγκύκλιος 31/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα 'Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ σύμφωνα με το νόμο 4093/2012'

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκ.26 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: 'Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημό

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε η Εγκύκλιος 24 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος 50/2012'

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ λάβαμε την Εγκύκλιο 22/2012 με θέμα 'Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος 50/2012'.

Η εγκύκλιος βρίσκεται στην ενότητα 'ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ', κατηγορία 'ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ', Φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ', έτος '2012'

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΥΠΟΜΕΔΙ