ΣτΕ

ΥΠΟΜΕΔΙ: Εγκύκλιος 5/2016 "Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016"

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 5
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Ημερομηνία: 15-02-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Θ754653ΟΞ-ΧΤΥ
Τίτλος: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

ΥΠΟΜΕΔΙ: Εγκύκλιος 7/2016 "Ενημέρωση σχετικά με την υπ'αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 7
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Ημερομηνία: 17-02-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΙ2Ψ4653ΟΞ-20Η
Τίτλος: Ενημέρωση σχετικά με την υπ'αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Το ΥΠΟΜΕΔΙ απέρριψε την ένσταση κατά του Πρακτικού Διαπιστώσεως Τιμών για το Β' και Γ' Τριμ. του 2012

Η γνωμοδότηση στην από 15-10-2013 ένσταση των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων Σ.Τ.Ε.Α.Τ. και Σ.Α.Τ.Ε. κατά του 149ου/25-9-2013 Πρακτικού της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. περί διαπιστώσεως μέσων βασικών τιμών κατασκευής δημοσίων έργων για τα ΒΆ και ΓΆ τρίμηνα του 2012 βρίσκεται εδώ.

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ: Προσφυγή ΤΕΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» των δομικών υλικών

Λάβαμε χθες Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ σχετικά με αίτημα ακύρωσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών, που κατέθεσε στο Σ.τ.Ε. ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.
Επειδή εκτιμούμε ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες στον κλάδο μας από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ΚΥΑ, αναρτούμε για ενημέρωση όλων των μελών της ΠΕΣΕΔΕ το Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Δελτίο Τύπου του Σ.Τ.Ε.Α.Τ. με θέμα 'Κόστος Κατασκευής Οδικών Έργων σε Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη'

Το Δελτίο Τύπου του Σ.Τ.Ε.Α.Τ. βρίσκεται εδώ.

Ο συνοδευτικός Πίνακας Έργων βρίσκεται εδώ.

 

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σ.Τ.Ε.Α.Τ. με θέμα 'Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Ενοποίησης των Εργοληπτικών Οργανώσεων'

Το κείμενο της επιστολής βρίσκεται εδώ.

Επιστολή του Σ.Τ.Ε.Α.Τ. προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα τον Αντικειμενικό Υπολογισμό της Αναθεώρησης των τιμών.

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σ.Τ.Ε.Α.Τ. προς το Πρόεδρο T.E.E. και το Πρόεδρο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.με θέμα:Αναστολή εκπτώσεων Αναδόχων Εργων και καταπτώσεων εγγυητικών επιστολών

Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ

Κατηγορία: 

Επιστολή Σ.Τ.Ε.Α.Τ. προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα:Αναθεώρηση τιμών πετρελαιοειδών.'

Την  επιστολή μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ 

Κατηγορία: 
Εγγραφή στο RSS - ΣτΕ