Ρύθμιση

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α εξαμήνου 2015 και αντίστοιχη παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας

Την ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ θα βρείτε εδώ

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

NOMOΣ 4329/2015 Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις.

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ημερομηνία: 02/06/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Σ6Γ465Θ1Ω-ΑΑΔ
Τίτλος: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει
Αρχείο:
Σχόλια: Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 26η Ιουνίου 2015
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

NOMOΣ 4329/2015 Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις.

Νομοθέτημα: Νόμος 4329/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 02/06/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 53 Α'/02-06-2015
Τίτλος: Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις
Αρχείο:
Σχόλια:

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (Α΄, 32), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4324/2015 (Α΄,44). Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 26η Ιουνίου 2015.

Στο άρθρο 1 αναφέρεται σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής: "έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για την πληρωμή της"

Νόμος: 
  • Νόμος

ΠΟΛ 1106/2015 Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1 - 17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

ΤΣΜΕΔΕ: Οδηγίες Αποστολής της Αίτησης Διακανονισμού (Ν.4321/15) με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Web Site του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. www.tsmede.gr

Αγαπητέ/ή ασφαλισμένε/η του Ταμείου μας,
Είναι δυνατόν πλέον να καταθέτετε την Αίτησης Διακανονισμού (Ν.4321/15) των οφειλών σας προς το Ταμείο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ταμείου (www.tsmede.gr).

Για την υποβολή της αίτησής σας ακολουθήστε τα βήματα του συνημμένου εδώ 

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΠΟΛ 1106/2015 Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1 - 17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1106/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 19/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΨΣ4ΘΗ-Ο4Ψ
Τίτλος: Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1 - 17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία: 30/04/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΘΜ6465ΦΘ5-ΝΩ9
Τίτλος: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015
Αρχείο:
Σχόλια: Εγκύκλιος για την παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν. 4321/2015

 

Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Εγκύκλιος για την παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν. 4321/2015

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν. 4321/2015.

Θα την βρείτε εδώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ρύθμιση