Προστασία

Όταν κοινοποιηθεί στη Διοίκηση προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως , η Διοίκηση οφείλει να απόσχει από κάθε ενέργεια , η οποία θα ήταν ικανή να ματαιώσει την επιδιωκόμενη από τον αιτούντα παροχή προσωρινής δικαστικής προ

Όταν κοινοποιηθεί στη Διοίκηση προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως , η Διοίκηση οφείλει να απόσχει από κάθε ενέργεια , η οποία θα ήταν ικανή να ματαιώσει την επιδιωκόμενη από τον αιτούντα παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Αναστολή διοικητικών πράξεων - Ασφαλιστικά μέτρα - Δημόσια έργα - Ενέργειες αναθέτουσας αρχής - Συμβάσεις δημόσιων έργων - Σύναψη - Δημόσιος διαγωνισμός -. Η αίτηση προσωρινής δικαστικής προστασίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.2522/1997 δεν

Αναστολή διοικητικών πράξεων - Ασφαλιστικά μέτρα - Δημόσια έργα - Ενέργειες αναθέτουσας αρχής - Συμβάσεις δημόσιων έργων - Σύναψη - Δημόσιος διαγωνισμός -.

Αρχή ισότητας - Αρχή παροχής έννομης προστασίας - Τόκοι υπερημερίας οφειλής δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 21 ΚΝ περί δικών Δημοσίου - Αμοιβή πραγματογνώμονα - Δικαστικά έξοδα -. Η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ότι η διάταξη του άρθ

Αρχή ισότητας - Αρχή παροχής έννομης προστασίας - Τόκοι υπερημερίας οφειλής δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 21 ΚΝ περί δικών Δημοσίου - Αμοιβή πραγματογνώμονα - Δικαστικά έξοδα -. Η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ότι η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (τόκος υπερημερίας οφειλής Δημοσίου 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής) δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, δεν είναι νόμιμη, αφού η διάταξη αυτή αντίκειται και στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Ερώτηση της βουλευτού Μ. Σκραφνάκη προς την Υπουργό Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας με θέμα: 'Αποκλεισμός εκπροσώπων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. από το Δ.Σ. και τις Διοικούσες Επιτροπές του νέου ενοποιημένου ταμείου Ε.Τ.Α.Α.'

Η ερώτηση της βουλευτού Ηρακλείου κ. Σκραφνάκη βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Δελτίο Τύπου του Τ.Ε.Ε. για την προστασία των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων

Το Δελτίο Τύπου του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επερωτήσεις των βουλευτών Γ. Σκουλά & Μ. Στρατάκη προς την Υπουργό Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας με θέμα: 'Έντονη διαμαρτυρία του Σ.Π.Ε.Δ.Ε Ηρακλείου για τον αποκλεισμό εκπροσώπων του κλάδου τους στα όργανα διοίκησης του νέου τους ταμείου (Ε.Τ.Α.Α.)

Για τις σχετικές επερωτήσεις μπορείτε να πατήσετε σκουλας στρατάκης

Κατηγορία: 

Ερώτηση του βουλευτή Μ. Στρατάκη προς την Υπουργό Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας με θέμα: 'Έντονη διαμαρτυρία του Σ.Π.Ε.Δ.Ε Ηρακλείου για τον αποκλεισμό εκπροσώπων του κλάδου τους στα όργανα διοίκησης του νέου τους ταμείου (Ε.Τ.Α.Α.)

Η ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Στρατάκη βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας ζητά την υπόδειξη εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο & την Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Τ.Α.Α. Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Κατηγορία: 

Επιστολή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. προς τον Πρόεδρο της Εποπτεύουσας Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. με θέμα:Εκπρόθεσμη κοινοποίηση προς το ΤΣΜΕΔΕ της Απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τις Ασφαλιστικές εισφορές Μισθωτών Διπλωματ

Επιστολή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. προς τον Πρόεδρο της Εποπτεύουσας Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. με θέμα:Εκπρόθεσμη κοινοποίηση προς το ΤΣΜΕΔΕ της Απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τις Ασφαλιστικές εισφορές Μισθωτών Διπλωματούχων

Την σχετική επσιτολή μπορείτε να την ανεβάσετε πατώντας εδώ

Κατηγορία: 

Η μη έγκαιρη εξόφληση Λογαριασμού Προστασία του αναδόχου γράφει ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κος Αναστάσιος Γακίδης

Το σχετικό κείμενο μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ 

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προστασία