Κώδικα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΡΑΤΕΤΑΙ - Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ - ΠΟΛ.1214/30.9.2014

Το σχετικό ΦΕΚ (Β' 2601/30-9-2014) που περιέχει την ΠΟΛ 1214/14 του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

ΣτΕ 2512/2013 «Για κοινοπραξίες, η καταβολή των οφειλών βαρύνει αλληλεγγύως και σε ολόκληρο καθένα από τα μέλη τους»

πηγή TAXHEAVEN

ΣτΕ 2512/2013
Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Κατηγορία: 

ΣτΕ 2512/2013 Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας «Για τις κοινοπραξίες, η καταβολή των οφειλών βαρύνει αλληλεγγύως και σε ολόκληρο καθένα από τα μέλη τους»

πηγή TAXHEAVEN

ΣτΕ 2512/2013
Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Περίληψη

Φορέας: 

Επικαιροποιημένος ν.3669/2008 'Κώδικας Δημοσίων Έργων' με τις νέες ρυθμίεις μέχρι σήμερα - Του Νομικού συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ κ. Α. Γακίδη

Η σχετική ενημέρωση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επικαιροποιημένος ν.3669/2008 'Κώδικας Δημοσίων Έργων' με τις νέες ρυθμίεις μέχρι σήμερα - Του Νομικού συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ κ. Α. Γακίδη

Η σχετική ενημέρωση βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 

Αποστολή Σχεδίου Νομοθετικής Ρύθμισης από τον Αν. Υπουργό Αν. Αντ & ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Σ. Καλογιάννη που αφορά την τροποποίηση των άρθρων 99 και 100 του κώδικα δημοσίων έργων (Ν. 3669/2008)

Το σχετικό σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

'Δημόσια Έργα - Νομοθεσία & Νομολογία': Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Ντίνου Ρόβλια, Δικηγόρου, που αφορά στους Ν. 3669/2008, Ν. 3886/2010 και Ν. 4013/2011 και Νομολογία κατ' άρθρο, με ενημέρωση μέχρι Οκτώβριο 2012

Το βιβλίο πραγματεύεται τους:

- N. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων)

- Ν. 3886/2010 (Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων)

- Ν. 4013/2011 (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)

- Νομολογία κατ' άρθρο

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

Κατηγορία: 

Τα άρθρα 52 (Επιμετρήσεις) και 53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008) μετά την τροποποίησή τους από τον Ν. 4070/2012. Μη αναδρομική ισχύς των νέων διατάξεων - Του Νομικού Συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ κ. Α. Γακίδη

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Τα άρθρα 52 (Επιμετρήσεις) και 53 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008) μετά την τροποποίησή τους από τον Ν. 4070/2012 - ¶ρθρο του νομικού συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τ. Γακίδη

Το σχετικό άρθρο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Ανακοίνωση για τις νέες ρυθμίσεις περί Δημοσίων Έργων (Ν.4070/2012)

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Κώδικα