εισφορές

ΕΤΑΑ-ΤΠΕΔΕ: Με την με αριθμό 859/Συνεδρ.410/8.2.16 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ εγκρίθηκαν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.

Με την με αριθμό 859/Συνεδρ.410/8.2.16 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ εγκρίθηκαν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.

1) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 

  • Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ Α1-Α2 και ΜΕΚ Α-Β  ποσό 162,81 € και
  • Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ 1η- 2η   και ΜΕΚ- Γ-Δ ποσό 200,74 €.

2) Ασφαλισμένοι μετά την 1/1/93

Κατηγορία: 
Φορέας: 

ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015, έως 27/07/2015

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Γενικό έγγραφο ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 22/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΓΙ34691ΩΓ-9Ρ4
Τίτλος: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015
Αρχείο:
Σχόλια: Η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 παρατείνεται μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/07/2015
Νόμος: 
  • Έγγραφο

ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015
Δελτίο Τύπου

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι, λόγω των παρατάσεων της ειδικής τραπεζικής αργίας, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015, και είχε παραταθεί μέχρι την 10/07/2015 και ακολούθως μέχρι την 16/07/2015, παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατηγορία: 
Φορέας: 

N4331/2015 Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις (άρ. 39 μειώσεις ΤΣΜΕΔΕ)

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Στο άρθρο 39, ψηφίσθηκαν διατάξεις για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Κατηγορία: 

Ψηφίστηκαν οι διατάξεις για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Στα πλαίσια της ψήφισης του σχεδίου νόμου "Μέτρα  ανακούφισης για τα ΑΜΕΑ και απλοποίηση της λειτουργελιας των ΚΕΠΑ", στο άρθρο 38, ψηφίσθηκαν διατάξεις για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

α) Οι "νέοι" ασφαλισμένοι μετά την 01/01/1993 μπορούν να επιλέξουν άπαξ να υπαχθούν σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών, ακόμη και αναδρομικά για το 2015.

Κατηγορία: 

ΙΚΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 29/06/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ψ7ΩΒ4691ΩΓ-209
Τίτλος: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Έγγραφο
Carrier: 
Εγγραφή στο RSS - εισφορές