Διάταξη

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1022/2012 του Υπ. Οικονομικών με θέμα: 'Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 ΑΆ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους'

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Νόμος Ν. 4024/27.10.2011 - Περί ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου, εργασιακής εφεδρείας, συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων και άλλων διατάξεων

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Τα άρθρα που αφορούν άμεσα τους εργολήπτες Δημοσίων Έργων είναι το άρθρο 39 παρ. 6α και 6β και το άρθρο 40 παρ. 6 και 7.

Αναμένεται άμεσα έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε ο ν.4014/2011 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 11/2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Επιστολή του μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ Ρ. Ποβάσκη με θέμα: 'Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της δηλώσεως προθέσεων του Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ στο 67ο Συνέδριο 09-04-2011 για αναδιάταξη του Διοικητικού σχήματος και επανακαθορισμό στόχων και τρόπου δράσης

Επιστολή του μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ Ρ. Ποβάσκη με θέμα: 'Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της δηλώσεως προθέσεων του Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ στο 67ο Συνέδριο 09-04-2011 για αναδιάταξη του Διοικητικού σχήματος και επανακαθορισμό στόχων και τρόπου δράσης'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του συν. Κ. Δέλκου σχετικά με την αναδιάταξη του Προεδρείου

Η σχετική επιστολή του μέλους της ΠΕΣΕΔΕ κου Κώστα Δέλκου

Κατηγορία: 

Δεν έγινε δέκτη από το Δ.Σ. η υποβληθείσα για λόγους ευθιξίας παραίτηση του Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ Κ. Σαββίδη. Εντατικοποίηση της δρασής του Δ.Σ.. Φυγή προς τα μπρος.

Κατηγορία: 

Επιστολές του Σ.Ε.Δ.Ε. Χαλκιδικής για διαμαρτυρία προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και κατάθεση πρότασης για τον τρόπο αποπληρωμής λογαριασμών εκτελεσμένων έργων

Η διαμαρτυρία του Σ.Ε.Δ.Ε. Χαλκιδικής προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Η κατάθεση πρότασης του Σ.Ε.Δ.Ε. Χαλκιδικής για τον τρόπο αποπληρωμής λογαριασμών εκτελεσμένων έργων βρίσκεται εδώ.

Σχόλιο του Προεδρείου

Κατηγορία: 

Καταγγελία του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας για το θέμα της ημερησίας διάταξης της 962ης συνεδρίασης της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.: 'Ειδικό Συνέδριο' - Απάντηση στην καταγγελία από τον Γ. Γραμματέα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Μπαρμπούτη

Η καταγγελία του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση στην καταγγελία από τον κ. Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Δημοσιεύουμε το προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με τίτλο 'Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων - Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις'

Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ.

Η Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Διάταξη