Άρθρο

Πρακτικά Ομάδας του ΤΕΕ για επαγγελματικά θέματα στο εξωτερικό

 

Θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ομάδας Στήριξης των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του ΤΕΕ.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

άρθρο

 

Κατηγορία: 

ΠΟΛ: 1067, Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2007 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μΆαυτές

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

ΠΟΛ:1066, Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Το ΔΣ της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει έγκυρα και υπεύθυνα - το Καταστατικό της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

 

Ενημέρωση για το Καταστατικό της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Κατηγορία: 

Συντονιστική – Προσεγγίσεις

 

Επισυνάπτονται κεντρικά άρθρα των περιοδικών Κατασκευή και Εργοληπτικό Βήμα.   

Εργοληπτικό Βήμα

Κατασκευή

 

 

Κατηγορία: 

Σημαντική μεταβολή στην αρμοδιότητα άσκησης προσφυγών κατά τη διαδικασία ανάθεσης έργων Ο.Τ.Α.

 

Ακολουθεί άρθρο του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κυρίου Γιάννη Γαλενιανού το οποίο έχει δημοσιευτεί και στο περιοδικό της Ένωσης Εργοληπτικό Βήμα τεύχος 54.

¶ρθρο Ο.Τ.Α.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 21/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Γνωστοποίηση έκδοσης της 'Β` Βελτίωσης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 15 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Υποχρέωση της Διοίκησης να αποφαίνεται επί των αιτήσεων θεραπείας κατά το άρθρο 12 του Ν.1418/84

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

380 - 2006 διάταξη του άρθρου 16 παρ. 40 εφαρμόζεται και στις κοινοπραξίες οι οποίες αποφασίζουν οικειοθελώς να κατέλθουν στον διαγωνισμό ως κοινοπραξία.

(null)

Αρχεία: 

Εγκύκλιος 3/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Α` Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Άρθρο