Σύνδεσμος Ε.Δ.Ε. Θράκης: Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό

Κατόπιν της ενημέρωσής μας από τους αντίστοιχους Συνδέσμους ανά την Ελλάδα, για τις ομόφωνες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, περί συνέχισης της αποχής από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών, από το σύνολο Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο καθώς και από τις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, σας καλούμε να στηρίξουμε και να περιφρουρήσουμε, ως μέλη της ΣΕΔΕΘ, την αποχή.

Για το ΔΣ του Σωματείου

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.