Σημαντική μεταβολή στην αρμοδιότητα άσκησης προσφυγών κατά τη διαδικασία ανάθεσης έργων Ο.Τ.Α.

 

Ακολουθεί άρθρο του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κυρίου Γιάννη Γαλενιανού το οποίο έχει δημοσιευτεί και στο περιοδικό της Ένωσης Εργοληπτικό Βήμα τεύχος 54.

¶ρθρο Ο.Τ.Α.

Κατηγορία: