ΠΟΛ:1056 - Συμπλήρωση απόφασης του ΥΠΕΘΟ, ,σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.