Περφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Συνάντηση του Περιφερειάρχη κου Α. Τζιτζικώστα με τα Προεδρεία της ΠΕΣΕΔΕ και του ΣΠΕΔΕΘ&ΚΜ για το ζήτημα ανάθεσης σειράς έργων "με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης"

Περφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

Σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κο Α. Τζιτζικώστα, προσκλήθηκαν την Παρασκευή 29/05/2015 τα Προεδρεία της ΠΕΣΕΔΕ και του ΣΠΕΔΕΘ&ΚΜ για το ζήτημα ανάθεσης σειράς έργων της ΠΚΜ "με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης".

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή του Προέδρου του ΤΕΕ/Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας κου Π. Μπίλια.

Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ανάθεση σειράς έργων της ΠΚΜ "με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης", για αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες, καθώς και ο πίνακας των υπό ανάθεση έργων εδώ.

Φορέας: