Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Tags: