Παράθυρο για απευθείας αναθέσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ - Έντονη αντίδραση από την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

 
Την αντίδραση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. συναντά έγγραφο της Διεύθυνσης Δ17 του ΥΠΕΧΩΔΕ προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο αφήνει ανοιχτό το «παράθυρο» για απευθείας αναθέσεις έργων σε περιπτώσεις που δεν δοθεί κάποια προσφορά. Θυμίζουμε ότι ανάλογο έγγραφο είχε εκδοθεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Νοέμβριο του 2005 και τότε είχε συναντήσει την αντίδραση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων, οι οποίες είχαν κάνει κοινή παρέμβαση προς τους αρμόδιους υπουργούς.
Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σε έγγραφό της (Αρ. Πρωτ. 617, της 14 –3-2007) προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά, ζητά να εκδοθεί εγκύκλιος με βάση το νόμο και να διευκρινιστούν πλήρως οι υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών, ενώ παραθέτει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Γαλενιανού, με την οποία αποδεικνύεται ότι το έγγραφο της Δ17 δεν είναι σύννομο. Παράλληλα και επί της ουσίας η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ζητά από τον υπουργό να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης, όπως η δημιουργία ειδικής κατηγορίας έργων μέσα στην πόλη και τον υπολογισμό των ειδικών συνθηκών στα τιμολόγια των υπηρεσιών.
Στη συνέχεια παραθέτουμε την παρέμβαση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, το επίμαχο έγγραφο της Δ17, καθώς και τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
 
Η παρέμβαση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
 
Το έγγραφο της Δ17 του ΥΠΕΧΩΔΕ
 
Η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ
 
Κατηγορία: