Παρατείνονται οι πληρωμές του Γ' ΚΠΣ μέχρι 30 Ιουνίου 2009;


Αποσπάσματα Ομιλίας της Professor Danuta Hübner Επιτρόπου για την Περιφερική Πολιτική

Τίτλος Ομιλίας:  Πολιτική στήριξης ως απάντηση στην Οικονομική κρίση.
Η ομιλία δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 2 Δεκεμβρίου 2008

…… Η επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να εξετάσει πιθανές αλλαγές στις προτεραιότητες και τους στόχους των προγραμμάτων που βρίσκονται σε ισχύ με σκοπό να επιταχύνει την επένδυση σε περιοχές με μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυνητικότητα.
Σε σχέση με τα προγράμματα που αφορούν την προηγούμενη οργανωτική περίοδο, 2000-2006 η επίτροπος αναφέρει ότι είναι γνώστης σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας για ορισμένες περιπτώσεις, τα οποία βάζουν σε ρίσκο την ολοκλήρωση των στόχων που είχαν τεθεί εξαρχής. Υπό αυτό το πρίσμα η επιτροπή είναι διατεθειμένη να εξετάσει την πιθανότητα να παραταθεί η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτών των προγραμμάτων στις περιπτώσεις των οποίων υπάρχει μεγάλη αλλαγή στην κοινωνικό -οικονομική κατάσταση και στην αγορά εργασίας, όπως αυτή ορίζεται στη Νομοθεσία. Η επιτροπή θα δει θετικά τέτοιες αιτήσεις, με δεδομένη την ιδιαίτερη αυτή κατάσταση. Όπως είπε ο κος Μπαρόζο την τελευταία εβδομάδα “Οι δύσκολοι καιροί ζητούν εξειδικευμένα μέτρα”. Η παράταση θα είναι για το μέγιστο μέχρι τα τέλη του Ιουνίου 2009. ………

Η ΠΕΣΕΔΕ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ

Είναι φανερό πως το Γ' ΚΠΣ μπορεί να παραταθεί μέχρι 30-6-09 εφ' όσον ζητηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Θεωρούμε πως το ΥΠΟΙΟ θα φροντίσει να βρει τα χρήματα που απαιτούνται για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής στο υπόλοιπο του Γ' ΚΠΣ, ώστε να μην χαθούν πιστώσεις και να πληρωθούν οι ανάδοχοι των έργων εργολήπτες. Η παράταση αυτή για ένα εξάμηνο θα συμβάλλει θετικά στην αποπληρωμή λογαριασμών που εκκρεμούν τόσο για εκτελεσμένες εργασίες όσο και την πληρωμή της αναθεώρησης των τιμών των εργασιών οι συντελεστές των οποίων ανακοινώθηκαν για το Β, Γ, και Δ τρίμηνο του 2008 πριν λίγες ημέρες.

Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη.

Κατηγορία: