Το νέο νομοσχέδιο για τις Δημόσιες συμβάσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κος Χρήστος Σπίρτζης στους Προέδρους των Εργοληπτικών Οργανώσεων, όπως αυτό κατατέθηκε στην Βουλή

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Στις 21/07/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κου Χρήστου Σπίρτζη με τους Προέδρους των Εργοληπτικών Οργανώσεων, προκειμένου να ανακοινώσει το νέο νομοσχέδιο για τις Δημόσιες συμβάσεις, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στην Βουλή. Στην συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, κος Γιώργος Γάγαλης.

Το νέο νομοσχέδιο θα τύχει επεξεργασίας στις επιτροπές της Βουλής την Τρίτη 26/07 και Πέμπτη 28/07 και ακολούθως θα προωθηθεί προς συζήτηση.

Ενδιαμέσως, την Τετάρτη 27/07/2016 έχει προγραμματισθεί εκ νέου συνάντηση του Υπουργού με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, οι οποίες μπορούν να παρασταθούν στην σύσκεψη διά των Προέδρων και ένα ακόμη μέλος από κάθε Οργάνωση. Στην συνάντηση της Τετάρτης θα κατατεθούν προτάσεις για επί μέρους τροποποιήσεις και βελτιώσεις του νομοσχεδίου.

Στο νέο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για τα Μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, οι οποίες θα αποτελέσουν τμήμα επόμενου νομοσχεδίου το οποίο προβλέπεται να ψηφισθεί τον Σεπτέμβριο.

Τα σημαντικότερα σημεία του νέου νομοσχεδίου, όπως τα παρουσίασε ο Υπουργός στους Προέδρους των Εργοληπτικών Οργανώσεων, είναι τα παρακάτω:

  • Θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα «πρότυπα τεύχη» (πρότυπη Διακήρυξη), ώστε να μην παρατηρηθούν αυθαιρεσίες στους όρους των δημοπρατήσεων.
  • Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί θα πραγματοποιούνται με την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, τροποποιημένης ως προς τα έργα. Η τροποποίηση της πλατφόρμας εκκρεμεί.
  • Το σύστημα της «Μελέτης-Κατασκευής» αλλάζει ως εξής: Η μελέτη πλέον δεν θα βαθμολογείται, αλλά είτε θα περνάει (Pass - πληροί τις προδιαγραφές), είτε θα κόβεται (Fail – δεν πληροί τις προδιαγραφές). Ακολούθως μεταξύ των προσφορών που παραμένουν στον διαγωνισμό θα ισχύει μειοδοσία.
  • Το σύστημα της «Μελέτης-Κατασκευής» θα χρησιμοποιείται ελεύθερα σε όλα τα έργα εκτός των κτιριακών.
  • Οι «απ’ ευθείας αναθέσεις» και «προσκλήσεις» δεν καταργούνται, αλλάζει όμως ο τρόπος ανάθεσης. Σε κάθε φορέα δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος εργοληπτών και κάθε φορά που ο Φορέας θα θέλει να αναθέσει θα διενεργείται κλήρωση.
  • Διευθετείται το θέμα της αναθεώρησης (από Δ12 και μετά σταθεροί συντελεστές ως του Γ12)
  • Θεσμοθετείται το «Παρατηρητήριο τιμών», ώστε να εκπονηθούν νέα Αναλυτικά Τιμολόγια και θεσμοθετούνται τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συμβάσεων.

Το νέο νομοσχέδιο θα προωθηθεί στα Μέλη μας για διαμόρφωση προτάσεων – βελτιώσεων, μέχρι την Τετάρτη 27 Ιουλίου, οπότε και θα τις καταθέσουμε στον Υπουργό, στην προγραμματισμένη συνάντηση.

Ο κος Σπίρτζης δήλωσε ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου επιθυμεί την στενή συνεργασία όλων των Φορέων για την διαμόρφωση σειράς πράξεων (Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι κλπ) που θα απαιτηθούν, ώστε το νέο νομοθέτημα να γίνει λειτουργικό.

Ομοίως δήλωσε ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου είναι ανοικτός σε προτάσεις για τον «περιορισμό των υπερβολικών εκπτώσεων», για το σύστημα δημοπράτησης, διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον προϋπολογισμό (άνω ή κάτω του ορίου) κα.

Το νέο νομοσχέδιο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το σχέδιο νόμου μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων εδώ.

Φορέας: