Μη σύννομη δημοπράτηση έργου λόγω μη εφαρμογής των νέων τιμολογίων

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: