ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για να τηρηθεί η νομιμότητα.

Την παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων (

ΣΔΕ /Τμ. Κατασκευών/ ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) για να τηρηθεί η νομιμότητα κατά την έγκριση δημοπράτησης έργων με το σύστημα 'Μελέτης - Κατασκευής' θα βρείτε εδώ

Φορέας: