Γνωμοδότηση 198/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά την ισχύ του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων

Η σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: