Επείγουσα ανακοίνωση για τους συναδέλφους που εκτελούν έργα από το Πράσινο Ταμείο.

Καλούνται οι συνάδελφοι εργολήπτες οι οποίοι έχουν εκκρεμότητες με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠΕΚΑ ήτοι, με έργα που δεν κατόρθωσαν νΆ αποπερατώσουν έως την ληκτική προθεσμία (30 Νοεμβρίου 2012), με λογαριασμούς που δεν έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμοι ή εκπρόθεσμοι ή με συμβάσεις που δεν έχουν υπογραφεί λόγω αστάθμητων παραγόντων, που οδήγησαν στην ανάλωση του χρόνου εκτέλεσης, να επικοινωνήσουν επειγόντως με τον Γ.Γ. κ. Νικόλαο Αχ. Διάκο.

 

Φορέας: