Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/2013) σχετικά με 'Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις'

Το σχετικό ΦΕΚ με το νόμο βρίσκεται εδώ.

Η σχετική Εγκύκλιος 32 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216)' βρίσκεται εδώ.

Η σχετική Εγκύκλιος 31 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11-10-2013), που αφορά τα Μηχανήματα Έργων' βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: