Δημόσιες συμβάσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα

Το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ευρωπαικής Επιτροπής βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: