ΥΠΟΜΕΔΙ: Εγκύκλιος 5/2016 "Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016"

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 5
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Ημερομηνία: 15-02-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Θ754653ΟΞ-ΧΤΥ
Τίτλος: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: