ΠΟΛ.1053/2016 Τύπος & περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1053/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 11/05/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1329
Τίτλος: Τύπος & περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: