ΠΟΛ 1241/2015 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1241/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30/10/2015
Δημοσίευση: ΠΟΛ 1241/2015
Τίτλος: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: