ΠΟΛ 1182/2015 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1182/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 25/08/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1832/25-08-2015
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης
ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: