ΠΟΛ 1153/2015 Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α ' /28.06.2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1153/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 15/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΜΩΧΗ-ΛΛΠ
Τίτλος: Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση  της διάρκειας  της τραπεζικής αργίας  που  ορίζεται  από  την  Π.Ν.Π.  «Τραπεζική  αργία  βραχείας  διάρκειας»  (ΦΕΚ  65Α ' /28.06.2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: