ΠΟΛ 1132/2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1132/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30/06/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β΄1286/29.6.2015
Τίτλος: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763)
Αρχείο:
Σχόλια: Αφορά θέματα των φορολογικών δηλώσεων
Νόμος: