ΠΟΛ. 1110/2015 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1110/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 26/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Β8ΗΔΗ-91Χ
Τίτλος: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν
Αρχείο:
Σχόλια: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015 , όπως ισχύουν, έως και την 26η Ιουνίου 2015.
Νόμος: