Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015

Νομοθέτημα: Γενικό Έγγραφο ΙΚΑ
Φορέας: ΙΚΑ
Ημερομηνία: 29/06/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ψ7ΩΒ4691ΩΓ-209
Τίτλος: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
Carrier: