Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 16/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1482 Β'/16-07-2015
Τίτλος: Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας
Αρχείο:
Σχόλια: